Wcag

Izpratne par tīmekļa satura pieejamības vadlīnijām (WCAG) alternatīva mūzikas instrumenta audio paraugam?
Kas ir WCAG 2.1 vadlīnijas?Kādi ir četri galvenie tīmekļa satura pieejamības vadlīniju principi?Kas ir WCAG 2.0 vadlīnijas?Kas ir WCAG atbilstība?Cik ...
Vai mums ir īpaši jāatbalsta vecās pārlūkprogrammas, lai tās būtu saderīgas ar WCAG, vai arī ievēro pietiekami stingru principu?
Veidlapas izveidei jāņem vērā kāda no šīm WCAG vadlīnijām?Ko nozīmē atbilstība WCAG?Kādi ir noteikumi vai to priekšmetu kontrolsaraksts, uz kuriem att...