Parametrs

Vai vaicājuma parametru pārkārtošana rada satura dublēšanos??
Ja tiek pārkārtots viens un tas pats URL parametrs, meklētājprogrammas lapas interpretē kā vienādas. Tādējādi parametru secībai nav nozīmes no satura ...