Atminēts

Kas notiek, kad Memcached atmiņa tiek piepildīta?
Ja memcached atmiņā ir jāglabā jauni dati un atmiņa jau ir pilna, notiek šādi: memcached meklē piemērotu* ierakstu, kura derīguma termiņš ir beidzies,...