Valstis

Datumi ASV parastajam lietotājam
Amerikas Savienotās Valstis ir viena no nedaudzajām valstīm, kuras kā datuma formātu izmanto “mm-dd-gggg”, kas ir ļoti unikāls! Diena ir rakstīta pirm...