Klients

Vai SSL vispār ir nepieciešams jebkāda veida klienta puses sertifikāts??
SSL/TLS var izmantot arī bez sertifikātiem, t.e. pat ne servera pusē. Šajā gadījumā autentifikācija tiek veikta ar citām metodēm, piemēram, slepeno at...
Statuss KLIENTU PĀRVIETOŠANA AIZLIEGTA
Klienta pārsūtīšana ir aizliegta, ir klienta statusa EPP kods, kas attiecas uz augstākā līmeņa domēniem un ko nosaka ICANN. Ja veicat Whois meklēšanu ...
Kas notiek, ja es nemaksāju par savu .com domēnu savlaicīgi?
Ja klients nemaksā ikgadējo atjaunošanu, reģistrators bieži pārtrauc visus domēna pakalpojumus un izsauc “klienta aizturēšanu”. (tiek parādīts atjauno...