Kauss

AWS S3 failu nosaukumi / vēlamā failu pārvaldīšanas metode grupā
Kurš no šiem nosaukumiem ir pareizs S3 kausa nosaukšanas nosacījums??Kā organizēt savus S3 segmentus?Kāds ir kausa nosaukums S3?Kāds ir labākais veids...
AWS S3/Cloudfront/iAm pārsūtīšana starp lietotāju kontiem
Vai mēs varam pārsūtīt S3 kausu no viena konta uz citu??Kā nodot īpašumtiesības uz Amazon S3 objektiem uz citu AWS kontu?Kā pārsūtīt datus no viena AW...
AWS s3 dublējums
S3 Dublēšana un atjaunošanaIzvēlieties Izveidot kopu.Laukā Kausa nosaukums ierakstiet unikālu ar DNS saderīgu nosaukumu savai jaunajai grupai. ... Izv...