Pants

Vai vietnē NewsArticle varu izmantot rakstuBody??
Tā kā articleBody ir norādīts NewsArticle lapas pirmajā tabulā, varat to izmantot.Kas ir ziņu rakstu shēma?Kas ir raksta shēma?Kas ir raksta shēmas ma...
Vai visus garos rakstus var atzīmēt kā shēmu.org articleBody, vai ir noteikts vārdu skaita ierobežojums?
Kas ir shēmas raksts?Kas ir raksta shēmas marķējums?Kas ir ziņu rakstu shēma?Kas ir Tech rakstu shēma?Kādi ir shēmu piemēri?Kāpēc shēma tiek izmantota...
Shēmas veids ZiņasRaksts un rakstsBody
Kas ir shēmas veids?Kas ir Tech rakstu shēma?Kas ir ziņu rakstu shēma?Kas ir raksta shēmas marķējums?Kādi ir 3 shēmu veidi??Kāda ir vispopulārākā shēm...
Vārdu saraksts vs. vārdi rakstā
Kas ir raksta vārdi?Kad lietot A un an?Kāds ir raksta īpašības vārda piemērs?Ko raksti izskaidro ar piemēriem?Kādi ir 3 rakstu veidi?Kā tiek rakstīts ...